Publicitat a Google Ads i Facebook Ads

La publicitat a Google, Facebook i/o instagram es una estratègia ràpida per fer arribar a un públic segmentat la teva proposta de servei o producte. Gestiono aquests tipus de campanyes després d’un anàlisi de les necessitats del teu negoci.  

Google Ads
Búscador

Per a millorar ràpidament
el posicionament de la teva web
a Google.
des de
195€ mensual
 • Inversió mínima de 200€ en publicitat
 • Anàlisi de negoci i definició d'estratègies
 • Definició de paraules clau
 • El·laboracio de copies
 • Test A / B
 • Report de resultats i optimitzacions

Google Ads
Xarxa display

Per captar l'atenció d'usuaris
que poden estar interesats
en el teu producte/servei.
des de
195€ mensual
 • Inversió mínima de 200€ en publicitat
 • Anàlisi de negoci i definició d'estratègies
 • Definició de paraules clau
 • Report de resultats i optimizacions
 • El·laboració de creativitats gràfiques
 • Report de resultats i optimitzacions

Facebook Ads

Per a aconseguir oportunitats
de venda del teu servei o producte a Facebook i Instagram .
des de
195€ mensual
 • Inversió mínima de 200€ en publicitat
 • Anàlisi de negoci i definició d'estratègies
 • Definició de hashtags
 • Definició d'audiències
 • El·laboració de creativitas gràfiques
 • Report de resultats i optimizacions
Abrir chat